Profil společnosti

Rukopis projektů Landia Management s.r.o. se liší od klasických developerských společností. Základem je dialog s municipalitou a veřejností.

Za logické vyústění pak považujeme spolupráci se špičkovými urbanisty a architekty. To vnímáme jako základ dlouhodobé udržitelnosti našich projektů a stálé atraktivity míst, v nichž působíme.

 

Vytváříme kvalitní prostor pro život, nejen pro bydlení. Sledujeme od počátku veřejný zájem a vztahy v řešených lokalitách. Jedině to je pro nás zárukou udržitelného života a funkčnosti projektů i celého obytného prostředí.

Pečujeme o městskou krajinu, trváme na funkčním veřejném prostoru a sdílených hodnotách, jakými jsou zeleň nebo občanská vybavenost.

 

Jsme společností s jasně nastavenou vizí, standardy, strategickým i obchodním plánem, který definuje dlouhodobá udržitelnost – finanční, ekologická, sociologická a demografická, kulturní, komunitní…

Máme zkušenosti s různými právními formami spolupráce se soukromým i veřejným sektorem. Na konci jsou funkční a kvalitní projekty sloužící široké veřejnosti.

Pokud máte pozemky určené k dalšímu rozvoji, které byste nám rádi nabídli k prodeji, kontaktuje nás.