Dominik Lang pro Palmovku

Držitel Ceny Jindřicha Chalupeckého, pedagog VŠUP a respektovaný autor „situačního sochařství“ Dominik Lang se stane součástí architektonického týmu UNIT architekti při projektování nového náměstí Bohumila Hrabala na pražské Palmovce. Dominik Lang byl vybrán v dvoukolového konkurzu.

Cílem bylo najít umělce, který spolu s architekty navrhne podobu a umělecké intervence do budoucího veřejného prostoru odkazujícího k Bohumilu Hrabalovi, paměti místa i interakcím plynoucím ze stávající situace. Smyslem konkurzu, v jehož komisi zasedli zástupci Magistrátu hl. města Prahy, MČ Praha 8, Galerie hlavního města Prahy, Galerie Jaroslava Fragnera nebo investiční společnosti Landia Management, nebylo najít konkrétní podobu plastiky nebo instalace. Zapojení umělci prezentovali přístup k řešenému místu, jeho souvislostem a vrstvám.

Váhali jsme do poslední chvíle. Natolik byly představené postupy inspirativní a hodnotné. Naše přemýšlení o budoucím náměstí ovlivnil celý proces hledání spolupracujícího umělce,“ konstatuje architekt Filip Tittl z ateliéru UNIT. Ještě dále vysokou úroveň prezentací posouvá Marie Foltýnová z Galerie hlavního města Prahy: „Deset autorů přiblížilo deset různých pohledů na tuto část Libně. Citlivost umělců doložila velký potenciál toho místa. Palmovka by si zasloužila umělecký plán pro další roky, v nichž by mohly být zúročené některé přístupy, které jsme v komisi hodnotili.“

Spolupráce s Dominikem Langem a UNIT architekti započne ještě na podzim. Do konce roku 2020 budou zástupcům Prahy 8 a MHMP představeny první návrhy. V následujícím roce bude zpracován projekt náměstí, které vznikne mezi ulicí Na Žertvách a budoucím polyfunkčním projektem Palmovka One. Samotné náměstí má být dokončeno souběžně s novým komplexem – 2024/5. Vývoj bude sledovat webová stránka www.palmovkated.cz.