Nové náměstí Bohumila Hrabala se představuje na Architecture Week

Návrh nového náměstí Bohumila Hrabala na pražské Palmovce z ateliéru UNIT architekti se poprvé představuje veřejnosti. V podobě 3D modelu se tak děje na mezinárodní výstavě architektury a urbanismu Architecture Week v Jízdárně Pražského hradu. Model bude vystaven od 1. září do 31. října. Landia Management je společně s Discovery Group a MČ Praha 8 zadavatelem a koordinátorem celého tohoto ambiciozního projektu.

Nové náměstí, jež do roku 2026 vznikne v prostoru mezi stávajícím autobusovým nádražím a ulicí Na Žertvách, se stane hned v několika ohledech ukázkovým příkladem řešení městského veřejného prostoru. Palmovka přitom nadále zůstane významným uzlem pro chodce i cestující MHD, kdy pohyb lidí je navržen s ohledem na jejich kvalitní orientaci a maximální bezpečnost.

Další rovinu tvoří zeleň a vodní prvky vytvářející příjemné mikroklima. A konečně, Bohumila Hrabala, po němž je náměstí pojmenováno, budou v duchu poetiky jeho textů připomínat drobné instalace a zdánlivě nenápadné prvky poutající pozornost chodců. Jejich autorem je přední tuzemský sochař Dominik Lang, který na projektu pracoval od samého počátku.

Návrh byl v průběhu roku konzultován a prezentován zástupcům městské části, vedení Magistrátu hlavního města Prahy, IPRu nebo Galerie hlavního města Prahy. Připomínky a podněty nevedly ke kompromisu, naopak pomohly návrh ještě zlepšit ku prospěchu budoucích uživatelů. Jsem přesvědčený, že projekt na Palmovce umožní vytvořit náměstí 21. století a klíčový veřejný prostor v Praze,“ konstatuje Tomáš Hřebík, radní městské části Praha 8 pro strategický rozvoj.

Architektům z ateliéru UNIT se podařilo překonat četné komplikované vztahy v řešené lokalitě. K nejsložitějším úkolům patřila přítomnost tubusu metra, která znemožňuje volné sázení zeleně do plochy náměstí, a zároveň řešení povrchové dopravy. Nové náměstí zachová stávající provoz tramvají a respektuje nově vznikající odstavná stání pro elektrobusy, které nahradí stávající linky umístěné v rámci dosluhujícího autobusového nádraží.

I díky velmi citlivému řešení na novém náměstí vznikne kultivovaný prostor pro cestující, setkávání i zákoutí pro dětské aktivity. A to celoročně, čemuž napomohou nejen zelené střechy stromů, ale také příjemné prostředí kavárny nápaditě umístěné do technologického objektu metra v samém srdci nového náměstí spolu s dalšími zastřešenými prostory. Vše v přirozeném, lidském měřítku a s řadou překvapivých, hravých momentů odkazujících k Bohumilu Hrabalovi. I tímto autoři vyšli vstříc občanům – právě jejich názory stály prostřednictvím participačního procesu na počátku celého projektu.

Velmi podstatným momentem je, že realizace náměstí bude koordinována s výstavbou polyfunkčního objektu Palmovka One, který navrhli architekti ze studia Obermeyer Helika. Libeň, a vlastně celá Praha 8, pro kterou je tento prostor zásadní, tak získá hned dva důležité impulsy pro celkovou revitalizaci.

Přijali jsme odpovědnost za proměnu celé této části metropole. Proto už několik let neřešíme jen architekturu a poměr funkcí Palmovka One, ale i jeho okolí. Výsledkem je náměstí Bohumila Hrabala kvalitou dosahující evropských měřítek. A třeba i naše snaha o kvalitní obnovu a zpřístupnění plochy kolem unikátního objektu Libeň – dolní nádraží,“ doplňuje Kamil Hošták ze společnosti Landia Management.